Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2021

Δείτε εδώ τον ισολογισμό του 2021.

Ισολογισμός 2020

Δείτε εδώ τον ισολογισμό του 2020.

Ισολογισμός 2019

Δείτε εδώ τον ισολογισμό του 2019.

Ισολογισμός 2018

Δείτε εδώ τον ισολογισμό του 2018.

Ισολογισμός 2017

Δείτε εδώ τον ισολογισμό του 2017.

Ισολογισμός 2016

Δείτε εδώ τον ισολογισμό του 2016.

Ισολογισμός 2015

Δείτε εδώ τον ισολογισμό του 2015.

Ισολογισμός 2014

Δείτε εδώ τον ισολογισμό του 2014.

Ισολογισμός 2013

Δείτε εδώ τον ισολογισμό του 2013.

Ισολογισμός 2012

Δείτε εδώ τον ισολογισμό του 2012.